Hof vindt erfbelasting geen discriminatie

De belasting die mensen moeten betalen over het erven van privévermogen is geen discriminatie. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch donderdag.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Breda nog dat in de zaak onterecht onderscheid werd gemaakt tussen het erven van vermogen in een onderneming en het erven van privévermogen.

De rechtszaak werd aangespannen door een ondernemer die in 2007 een boerderij met land erfde ter waarde van een half miljoen euro. Omdat de boerderij niet meer in gebruik was, moest ruim driehonderdduizend euro successierecht worden betaald.

Als de boerderij nog wel in gebruik was geweest als onderneming, zou de belasting slechts 64 duizend euro bedragen. De rechtbank oordeelde vorig jaar dat de successiewet discrimineerde, omdat een ondernemer wordt bevoordeeld.

Verlaagd

De successiebelasting bij het erven van ondernemingen is de afgelopen tien jaar fors verlaagd, terwijl deze eerder nog in lijn lag met die bij het erven van privévermogen.

Volgens het hof magde overheid het erven van een onderneming echter wel bevoordelen boven privékapitaal, omdat bij een hoge belasting de continuïteit van een bedrijf in gevaar kan komen. Dat gevaar bestaat bij het betalen van successiebelasting over privévermogen niet.

Bron: NU.nl