Publieke sector

De focus van Kamman Financieel Advies ligt op de begeleiding van Instellingen. Dit waren vooral door de overheid opgerichte organisaties, maar tegenwoordig ook particuliere initiatieven. Dikwijls betreft het stichtingen die gerangschikt zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Fiscaal-juridische werkzaamheden

Aanvraagformulier ANBI

Een aantal fiscale voordelen zijn gekoppeld aan de ANBI-status. De Belastingdienst beslist of uw instelling voldoet aan de criteria voor ANBI. Het is raadzaam om vooraf na te gaan of uw instelling voldoet aan de voorwaarden. Dan is het vaak nog mogelijk om aanpassingen door te voeren. Kamman Financieel Advies denkt met uw mee om de kans op succes te vergroten.

Beoordelen statuten ANBI

De statuten van de instelling moeten voldoen aan uw wensen én aan de voorwaarden die Belastingdienst stelt om voor de ANBI-status in aanmerking te komen. Een deskundige lezing van de concept-statuten voorkomt vaak dure aanpassingen.

Beleidsplan

Een ANBI moet de beschikking hebben over een actueel beleidsplan. In het beleidsplan geeft u o.a. aan hoe het vermogen tot stand is gekomen en hoe u dit gaat besteden. Een degelijk beleidsplan is een must voor elke instelling. Kamman Financieel advies ondersteunt u graag hierbij.

Belastingadvisering

Ongetwijfeld loopt u regelmatig aan tegen belastingproblemen waar u niet direct een antwoord op heeft. Of u twijfelt of een bepaalde situatie op uw instelling van toepassing is. U kunt voor elke fiscale vraag terecht bij Kamman Financieel Advies.

Of het nu gaat om een belastingscan, de fiscale mogelijkheden voor vrijwilligersvergoeding of het opzetten van een nieuwe juridische structuur (bijvoorbeeld met een steunstichting).

Implementatie van adviezen

Hoe vaak gebeurt het dat u goed advies krijgt maar dat u toch te weinig met het advies doet. Wij hebben talloze situaties meegemaakt dat het beste advies ten onrechte in een lade belandt. U kunt denken aan het geval dat u uw personeel niet vrij kunt plannen voor een tijdelijke extra klus of waarbij het personeel de vaktechnische kennis ontbreekt. Daarnaast bent u niet van plan om uw adviseur heel veel dure uren in te moeten huren. Gevolg: goed advies maar geen resultaat.

Kamman Financieel Advies lost dit probleem voor u én met u op. Op het scheidsvlak tussen financiële,  bedrijfseconomische en fiscale processen nemen wij uw organisatie bij de hand en zorgen ervoor dat het goede advies ook in de praktijk een goed advies blijkt. Of het nu ons advies was of het advies van een concullega.

Fondsenwerving

De overheid treedt in rap tempo terug als vanzelfsprekende financierder. Organisaties gaan massaal op zoek naar andere bronnen om hun bestaan te rechtvaardigen. Doordacht beleid en planmatige uitvoering op fondsenwervingsgebied kan een deel van de gemiste middelen opvangen. Bovendien kan fondsenwerving door de juiste werkwijze het enthousiasme van uw medewerkers bij uw activiteiten versterken. Kamman Financieel Advies kan u ondersteunen van individuele projectaanvragen tot beleidsnotities.